Kategória ochrany S1P

Bezpečnostné sandále s ochrannou špicou, ktoré spĺňajú požiadavky zadefinované normou EN ISO 20345. Táto norma definuje požiadavky na bezpečnostnú obuv ako vyhotovenie, odolnosť a kvalitu použitých materiálov. Ochranná špica zabezpečuje ochranu pred nárazmi (min. 200 joulov) a stlačením (min. 15 kN). Bezp