Kategória ochrany OB

Pracovná obuv bez ochrannej špice, ktorá spĺňa požiadavky zadefinované normou EN ISO 20347