None

BOZP! Zdravie na prvom mieste

Svetový deň BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) sa oslavuje každoročne 28. apríla. Tento deň bol vyhlásený Svetovou organizáciou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (International Labour Organization - ILO) na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb spojených s prácou.

Cieľom Svetového dňa BOZP je zvýšiť povedomie o dôležitosti zabezpečenia bezpečného a zdravého pracovného prostredia a o potrebe prevencie pracovných úrazov a chorôb. Tento deň slúži aj na podporu iniciatív a programov zameraných na zlepšenie BOZP.

Pri tejto príležitosti sa každoročne organizujú rôzne podujatia, semináre a školenia zamerané na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ILO tiež každoročne vydáva správu o stave BOZP na celosvetovej úrovni.

Z nášho bežného života poznáme túto skratku vcelku dôverne, keďže každý zamestnanec musí školenie BOZP absolvovať. Okrem toho ako sa zachovať a ako predchádzať situáciám, ktoré by nás mohli na zdraví ohroziť, je súčasťou školenia správne používanie OOPP (osobné ochranné pracovné pomôcky). Pozrime sa na niektoré OOPP bližšie:

Osobné ochranné pracovné pomôcky sú špeciálne navrhnuté pomôcky, ktoré sa nosia na tele alebo sa používajú v pracovnom prostredí na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Ich použitie sa vyžaduje v prípade, ak iné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti nie sú dostatočné, na minimalizáciu rizika pracovného úrazu alebo choroby.

Patria medzi ne napríklad ochranné okuliare, respirátory, rukavice, pracovné odevy, ochranné prilby a čiapky, pracovná a bezpečnostná obuv, slúchadlá, bezpečnostné postroje a pásy a mnoho ďalších. Ich výber by mal zohľadňovať konkrétne potreby a riziká spojené s konkrétnou prácou alebo pracovným prostredím.

Ochranné okuliare sú osobnou ochrannou pomôckou, ktorá sa používa na ochranu očí pred rizikami spojenými s pracovnými úrazmi alebo chorobami. Môžu sa používať na rôzne účely ako napríklad na ochranu pred údermi, výbušninami, iskrami, prachom, tekutinami alebo ultrafialovým žiarením. Okuliare by mali byť pohodlné na nosenie a zároveň by mali mať dostatočný stupeň ochrany.

Respirátor je osobná ochranná pomôcka, ktorá sa používa na ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými látkami vo vzduchu ako napríklad prachom, plynom, dymom, aerosólmi alebo výparmi. Existujú rôzne typy respirátorov, ktoré sa používajú v závislosti od druhu nebezpečných látok, ktorým sa zamestnanec vystavuje. Pri používaní respirátorov je dôležité zabezpečiť ich správne prispôsobenie a údržbu. Respirátor by mal byť vhodne prispôsobený veľkosti a tvaru tváre zamestnanca, aby bol efektívny. Okrem toho by mal byť respirátor pravidelne kontrolovaný a čistený alebo vymieňaný podľa pokynov výrobcu.

Rukavice slúžia na ochranu rúk pred nebezpečnými látkami alebo situáciami, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. Existujú rôzne druhy ochranných rukavíc, ktoré sa používajú v závislosti od konkrétnej pracovnej činnosti a rizík s ňou súvisiacich. 

Medzi najbežnejšie typy ochranných rukavíc patria povrstvené (latexové, nitrilové, neoprénové, PVC rukavice a ďalšie), celokožené, kombinované a textilné rukavice. Niektoré profesie vyžadujú používanie špeciálnych rukavíc ako napríklad zváračské, antistatické, antivibračné alebo protichemické. Pracovné rukavice sa vyznačujú aj rôznym stupňom odolnosti proti prerezaniu a prepichnutiu. Viac o správnom výbere pracovných rukavíc sa dozviete v našom budúcom blogu, venovanému špeciálne tejto téme.

Ochranné prilby sú osobnou ochrannou pomôckou, ktorá slúži na ochranu hlavy a mozgu. Ich používanie je zvlášť dôležité v priemyselných odvetviach, kde môže byť zamestnanec vystavený pádom predmetov, úderom hlavou do nízko zavesených predmetov alebo nárazom do pevných predmetov. Ochranné prilby sú tiež nevyhnutnou súčasťou výbavy pri práci vo výškach. Existuje niekoľko typov pracovných prilieb, ktoré sú vhodné pre rôzne pracovné prostredia a profesie. Medzi najbežnejšie patrí klasická prilba s tvrdou škrupinou spĺňajúca normu EN 397, prilby s integrovanou ochranou tváre, prilby s integrovanou ochranou sluchu alebo prilby so šiltom.

Pracovná  a bezpečnostná obuv je osobnou ochrannou pomôckou, ktorá slúži na ochranu nôh pri práci. Jej hlavnou funkciou je chrániť nohy pred pádmi predmetov a rizikovými vplyvmi na pracovisku. Pracovná obuv nemá ochrannú špicu (kategória ochrany O), zatiaľ čo bezpečnostná obuv je vybavená oceľovou alebo kompozitnou špičkou (kategória ochrany S). V závislosti od stupňa ochrany môže byť bezpečnostná obuv vybavená aj podrážkou odolnou proti prepichnutiu.

Ochranné slúchadlá slúžia na ochranu sluchu pred nadmerným hlukom na pracovisku. Hluk môže byť nebezpečný pre sluch a ak sa pracuje v prostredí s vysokou hladinou hluku, môže to viesť k poškodeniu sluchu a iným zdravotným problémom. K dispozícii sú v rôznych veľkostiach, tvaroch a materiáloch a môžu byť navrhnuté pre rôzne typy práce a hladiny hluku. 

Bezpečnostné postroje a pásy sa používajú na zabezpečenie pracovníka proti pádu z výšky. Sú nevyhnutné pri práci vo výškach ako sú napríklad strechy, veže, mosty, ale aj pri práci v priemysle alebo v stavebníctve. Skladajú sa z rôznych častí, ktoré zabezpečujú, aby sa pracovník nedostal do nebezpečnej polohy pri páde, a aby boli následky pádu minimalizované. Medzi tieto časti patria:

  1. Postroj - skladá sa z popruhov a háčikov a upevňuje sa na telo pracovníka. Tieto popruhy zabezpečujú, aby pracovník zostal v postroji a nedostal sa do nebezpečnej polohy pri páde.
  2. Ochranný pás – je umiestnený okolo pása pracovníka a je spojený s postrojom. Je prostriedkom na polohovanie pri práci.
  3. Lano - slúži na upevnenie postroja alebo pásu k pevnej konštrukcii ako sú napríklad stĺpy, trámy alebo mosty.

Je dôležité, aby boli osobné ochranné pomôcky správne používané a udržiavané, ako aj pravidelne kontrolované a vymieňané, ak sa ukáže, že sú poškodené alebo neúčinné. Zamestnanci by mali byť správne školení na používanie osobných ochranných pomôcok a na to, ako minimalizovať riziko pracovného úrazu alebo ochorenia.

Ak sa neviete rozhodnúť, aký typ OOPP potrebujete, sme vám k dispozícií v našich predajniach alebo na našich telefónnych číslach a sociálnych sieťach. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť naše akciové produkty za zvýhodnené ceny. 

Aplikácia loga

Aplikácia loga

Vaše firemné logo na pracovnom oblečení

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50 €

Osobný odber na predajni

Osobný odber na predajni

Možnosť vyzdvihnutia objednávky na predajni v Bratislave

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní